keri I

sejenis sabit kecil untuk memotong atau menebas rumput dan lain-lain;

mengeri memotong (menebas) rumput dengan keri.

berkongsi