kerap II

~kerup = kerap-kerap bunyi seperti bunyi orang makan keropok;kerup.

berkongsi