kenen

[bahasa percakapan];

mengenen
1. membuat pukulan (hantaran, balingan, dan lain-lain) secara tidak langsung dengan melencongkan bola dan sebagainya ke tempat lain sebelum ke sasaran;

2. membuat atau mengatakan sesuatu dengan tujuan mengenakan atau menyindir orang lain.

berkongsi