kemat

[bahasa percakapan] hikmat;
kalah adat dek muafakat, kalah ~ dek bergeseng (peribahasa) [Negeri Sembilan] persahabatan antara laki-laki dengan perempuan itu lebih mesra jika mereka bercampur hari-hari.

berkongsi