kemala

sejenis batu bercahaya (berasal daripada binatang) yang dikatakan banyak hikmatnya:
dibubuhnya ~ yang bercahaya-cahaya;
~ hikmat
sejenis batu yang berhikmat;

gemala.

berkongsi