kemal

= berkemal, berkemal-kemal tidak atau belum cukup kering (berkenaan (dengan) kain dan lain-lain), agak basah, lembap.

berkongsi