kelepik

1. bunyi seperti bunyi benda kecil jatuh;

2. bunyi seperti bunyi bendera berkibar-kibar (atau sayap dikibas-kibas);

mengelepik-ngelepik berbunyi seperti bunyi bendera berkibar-kibar kencang.

berkongsi