kelebet

terlipat (alas meja, kertas, dan lain-lain) pada bahagian hujung atau tepinya sehingga tergantung-gantung, terkelepai, atau bertindih (tepinya), kelepet;

mengelebetkan melipatkan alas meja, kertas, dan lain-lain) di hujung atau tepinya sehingga tergantung-gantung atau bertindih tepinya.

berkongsi