kedul

sejenis bola yang dibuat daripada kayu (gading atau tanduk).

berkongsi