kedi I

1. orang yang seperti laki-laki atau perempuan tetapi tidak sempurna sifat kelaki-lakian atau keperempuanannya, banci, pondan, papak;

2. perempuan yang tidak datang haid sama sekali.

berkongsi