kedera II

kerusi (tempat duduk pada usungan), kerusi tandu;

berkedera menaiki (memakai) kedera, diusung di atas kedera.

berkongsi