kecong

[Minangkabau] tipu, perdaya;
~-kecoh bertimbang ciak (peribahasa) setiap dakwaan hendaklah didasarkan pada bukti-bukti yang cukup;

mengecong menipu, memperdaya.

berkongsi