kecok

[Kelantan], [Terengganu] pincang (ketika berjalan), tempang (kerana cedera kakinya dan lain-lain).

berkongsi