kayai

[Minangkabau] [arkaik];

mengayaikan menguatkan diri (untuk berdiri) menggagahkan;

terkayai berupaya atau kuasa (untuk melakukan sesuatu);
tidak ~ berjalan tidak berupaya berjalan.

berkongsi