kawi II

[sastera lama] (sesuatu yang) kuat, kukuh, teguh:
adat yang ~ adat yang dipakai dan dimuliakan sejak zaman dahulu.

berkongsi