kawi I

bahasa ~
a) bahasa Jawa kuno;
b) bahasa Jawa yang biasa dipakai dalam kesusasteraan, bahasa pujangga.

berkongsi