kategis

[Indonesia-Belanda] guru agama Kristian (Katolik).

berkongsi