kasur

[Indonesia] tilam;
jatuh di ~ (peribahasa) mendapat kesenangan hidup;
tidur di ~ (peribahasa) berbinikan orang kaya.

berkongsi