kasus

[Indonesia] keadaan (perkara, persoalan, dan sebagainya) yang sebenarnya atau yang tertentu (khusus), keadaan (kejadian dan sebagainya) yang khusus yang ada kaitannya dengan seseorang atau sesuatu, kes.

berkongsi