kastam

1. cukai yang dipungut oleh kerajaan atas barang-barang yang diimport atau dieksport;

2. jabatan kerajaan yang memungut cukai (atas barang-barang yang diimport atau dieksport):
bapanya bekerja sebagai pegawai rendah pejabat ~;
pegawai ~.

berkongsi