kasta

1. golongan yang berdasarkan tingkatan kedudukan dalam masyarakat Hindu (yang terdiri daripada empat kasta iaitu Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra);

2. lapisan masyarakat, tingkatan golongan (dalam masyarakat):
Hari Raya melambangkan persamaan makhluk Tuhan walau apa darjat dan ~ mereka;

berkasta mempunyai kasta, terbahagi kepada atau tergolong dalam kasta:
mereka masih prejudis terhadap perkahwinan perempuan ~ tinggi dengan lelaki yang ~ rendah;

berkasta-kasta terbahagi atau berpecah kepada beberapa kasta:
di rumah-rumah estet pun sering terdapat masyarakat yang ~ dan diasing-asingkan;

mengkastakan membahagikan kelompok manusia mengikut kasta:
apakah kau cuba untuk ~ pengikut kita?

berkongsi