kasap II

pengurus makanan dan lain-lain di kapal.

berkongsi