kasap I

kesat, tidak licin (seperti daun empelas dan lain-lain);

kekasapan perihal (keadaan, rasa dan sebagainya) kasap.

berkongsi