karmin

(Biologi) pigmen berwarna merah yang diperoleh daripada sejenis serangga.

berkongsi