karma

1. semua perbuatan manusia sewaktu hidupnya di dunia;

2. kerama, kutuk, sumpah:
tak seorang pun yang terlepas daripada ~nya.

berkongsi