kapa-kapa

atap perahu (daripada daun nipah dan lain-lain), kajang perahu.

berkongsi