kap II

[Indonesia-Belanda]

1. tudung (lampu dan lain-lain);

2. bumbung (motokar dan lain-lain), tenda.

berkongsi