kap I

[arkaik];

tali ~ tali di kapal, tali bosa.

berkongsi