kanisah

[Arab] [arkaik] tempat sembahyang orang Yahudi dan Kristian.

berkongsi