kanin

(Biologi) berkaitan dengan anjing:
spesies ~.

berkongsi