kanceh

[Minangkabau] [arkaik];

terkanceh terbantut (terhenti) pertumbuhannya, kerdil.

berkongsi