kancap

[Jakarta] hingga sama paras dengan tepinya (berkenaan (dengan) air dalam kolam dan lain-lain), sangat penuh.

berkongsi