kampoi

~ benang [Kedah] menggulung, melilit benang pada sesuatu:
dia ~ benang.

berkongsi