kampiun

[Indonesia-Belanda]

1. johan, juara (dalam pertandingan, perlumbaan, dan sebagainya);

2. [bahasa percakapan] pandai (baik, pintar) sekali.

berkongsi