kamceng

[bahasa percakapan] rapat, akrab (berkenaan (dengan) hubungan):
berhati-hati bercakap, mereka berdua ~ betul.

berkongsi