kambut

sejenis kampit (bakul) yang dianyam daripada daun mengkuang dan lain-lain.

berkongsi