kalang IV

ikan ~ sejenis ikan keli;
tertangkap di ikan ~ (peribahasa) berlawan dengan orang yang pandai (kaya, berani).

berkongsi