kalang III

~kabut
a) kelam-kabut;
b) tidak tentu fikiran (binggung).

berkongsi