kaji penyakit

pengkajian penyakit-penyakit (tubuh dan lain-lain), patologi.

berkongsi