kaji optik

pengkajian mengenai penglihatan dan cahaya, (ilmu) optik.

berkongsi