kaji hayat

pengkajian mengenai asal usul (sifat-sifat, tabiat, dan lain-lain) tumbuhan dan haiwan, biologi.

berkongsi