kaji fosil

pengkajian benda-benda hidup yang telah musnah, paleontologi.

berkongsi