kaji daya

pengkajian fizik mengenai pergerakan dan gejala-gejala tindakan daya pada benda-benda, mekanik.

berkongsi