kaji burung

pengkajian bentuk (tabiat dan lain-lain) burung, ornitologi.

berkongsi