kaji bunyi

pengkajian bunyi, akustik;
~ bahasa pengkajian bunyi ucapan, fonetik.

berkongsi