kaji bahasa

[arkaik] pengkajian bahasa dan kesusasteraan, terutama kesusasteraan lama, filologi.

berkongsi