kaji angkasa

pengkajian udara atau angkasa terutama dalam hubungannya dengan penerbangan, aerologi.

berkongsi