kail

1. = mata ~ dawai yang hujungnya berkait dan tajam (untuk menangkap ikan), mata pancing;
jenis-jenisnya:
~ ambur;
~ berladung;
~ kacar,
dan lain-lain;

2. alat daripada benang (tali) dan dawai yang hujungnya berkait dan tajam (untuk menangkap ikan), pancing;
tali ~ tali yang dipakai untuk mengikat mata kail (untuk memancing);
~ sebentuk umpannya seekor, sekali putus sehari berhanyut = umpan seumpan ~ sebentuk (peribahasa) melakukan sesuatu dengan tidak cukup persediaan bagi menghadapi segala kemungkinan (seperti berniaga dengan modal alang kepalang dan lain-lain);
bongkok ~ hendak mendapat (mengena) (peribahasa) tipu muslihat untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri;
kalau ~ panjang sejengkal, jangan lautan hendak diduga (peribahasa) kalau pengetahuan (kebolehan) itu sedikit, jangan hendak berbuat (melawan dan lain-lain) sesuatu yang besar;

mengail menangkap ikan dengan kail, memancing;
~ berumpan berkata bertipuan (peribahasa) untuk mendapat sesuatu daripada orang haruslah pandai mengambil hatinya;

terkail (ter)kena kail, terpancing;

pengail
1. orang yang mengail;

2. alat untuk mengail (memancing).

berkongsi