kaifiat

[Arab] syarat dan tertib yang perlu dipenuhi untuk mengesahkan sesuatu amalan:
~ mengerjakan sembahyang.

berkongsi