kahrab

[Arab] [arkaik] batu ambar;
~ kuning batu ambar kuning.

berkongsi